Tuy nhiên, đến nay bãi rác Đông Thắng vẫn quá tải, tình trạng ô nhiễm do mùi hôi và nguy cơ nước rỉ rác tràn ra môi trường đang như quả bom treo lơ lửng. Hiện nay nguồn nước rỉ rác còn tồn đọng tại bãi rác Đông Thắng là rất lớn (khoảng 20.000 m3). Vào thời điểm mùa mưa, khối lượng nước rỉ rác này có thể tiếp tục tăng thêm gấp nhiều lần.

Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết: “Các vấn đề liên quan đến bãi rác này như ô nhiễm môi trường, nước rỉ rác… chúng tôi khẳng định chỉ có thể hạn chế chứ không giải quyết hết. Lãnh đạo TP rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho dân khu vực liền kề”.

Cũng theo ông Dược, kế hoạch đến năm 2020 là đóng cửa hoàn toàn bãi rác Đông Thắng. Nhưng nếu thuận lợi hơn khi có các nhà máy rác khác thì sẽ đóng cửa bãi rác Đông Thắng sớm hơn.