Ngoài việc siết chặt điều kiện nhập hộ khẩu vào các đô thị lớn như phải tạm trú hai năm trở lên thay vì một năm như hiện nay, luật sửa đổi còn bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm.

Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú; sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú. “Việc bổ sung này sẽ khắc phục tình trạng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cá nhân chỉ với mục đích để người này đủ điều kiện nhập khẩu vào TP trực thuộc trung ương, trong khi thực tế họ không làm việc tại doanh nghiệp đó hoặc giả mạo kết hôn để được nhập khẩu…” - đại diện Bộ Công an giải thích thêm.

Ngoài ra, luật cũng nghiêm cấm người có thẩm quyền cho nhập khẩu khi biết rõ người được cấp đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó; nghiêm cấm chủ hộ khẩu đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

Luật Cư trú lần này cũng sửa đổi quy định về việc khai báo lưu trú. Cụ thể, luật quy định mọi công dân (không giới hạn về độ tuổi thay vì quy định công dân 14 tuổi như luật cũ) khi đến lưu trú tại nơi khác không phải nơi thường trú, tạm trú của mình thì chủ nơi ở đấy phải khai báo với công an nơi đó. Việc khai báo lưu trú có thể trực tiếp, bằng điện thoại hoặc thông qua mạng Internet.

Giới thiệu nội dung Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết pháp lệnh quy định Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá hối đoái, quyết định chế độ tỉ giá, cơ chế điều hành tỉ giá, quản lý vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, quản lý và tổ chức thực hiện xuất nhập khẩu vàng và quản lý vàng trên tài khoản ở nước ngoài của người dân. Pháp lệnh này cũng có hiệu lực từ 1-1-2014.

Các luật còn lại được công bố gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

T.HẰNG