Ngày 29-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Đây là nơi có 183 di tích gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

Tổng Bí thư đã tới thăm lán Nà Nưa (còn gọi là lán Nà Lừa), nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 5 đến  tháng 8-1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tổng Bí thư thăm di tích nhà ông Nguyễn Tiến Sự, nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh từng ở và làm việc; thăm nhà ông Hoàng Trung Dân, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở và làm việc…

Lưu bút tại đây, Tổng Bí thư khẳng định “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và mãi mãi biết ơn những đóng góp to lớn, ân tình sâu nặng, son sắt của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đối với Bác Hồ và cách mạng Việt Nam”.

TLL  (Theo Chinhphu.vn)