Ngày 13-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết đã có tờ trình gửi HĐND TP Đà Nẵng để thông qua tại kỳ họp từ ngày 17 đến 19-12 tới đây về việc hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng sẽ còn bao nhiêu biên chế? - ảnh 1
Đà Nẵng sẽ hợp nhất ba văn phòng. Trong ảnh: Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Theo tờ trình, văn phòng sau khi hợp nhất sẽ có tên là Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng với 11 phòng, ban chuyên môn gồm: Ban Tiếp công dân; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị  - Tài vụ; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Công tác ĐBQH; Phòng Công tác HĐND; Phòng Kinh tế - Tài chính; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội chính - Pháp chế; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Phòng Đầu tư - Đô thị.

Ngoài ra còn có ba đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Cổng thông tin điện tử TP; Nhà khách UBND TP và Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính.

Về chỉ tiêu biên chế giao: Tổng chỉ tiêu xác định đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng là 151 chỉ tiêu (123 biên chế công chức, 28 hợp đồng theo Nghị định 68, không giao lao động hành chính); giảm 30 chỉ tiêu so với số giao. Như vậy sau khi hợp nhất sẽ giải quyết dôi dư đối với 21 người.

Ông Huỳnh Đức Thơ giao chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP sau khi nghị quyết được kỳ họp thứ 9 HĐND TP thông qua, căn cứ chỉ tiêu được giao để cân đối phân bổ phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng công việc giữa các phòng chuyên môn.

Trong đó, lưu ý bố trí nhân lực đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ cho thường trực, các ban, các tổ và đại biểu HĐND TP. Đồng thời, giải quyết chế độ chính sách đối với công chức, người lao động dôi dư tại ba văn phòng (trước khi hợp nhất - PV) theo quy định hiện hành.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, trong ba văn phòng trước khi hợp nhất thì Văn phòng UBND TP có số lượng văn bản giải quyết là nhiều nhất. Cụ thể: Năm 2017, Văn phòng UBND TP giải quyết tới 29.345 lượt văn bản đi và 43.621 văn bản đến; Văn phòng HĐND giải quyết 1.600 văn bản đi và 5.048 văn bản đến; Văn phòng Đoàn ĐBQH giải quyết 1.000 văn bản đi và 2.600 văn bản đến.

Được biết sau khi hợp nhất, công chức, hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định 68 nếu dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được giải quyết nghỉ tinh giản theo Nghị định 108. Cạnh đó, được hưởng thêm hỗ trợ của TP theo quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.

Đối tượng hợp đồng lao động không đủ điều kiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 thì văn phòng chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện giải thể Văn phòng đại diện UBND TP tại Hà Nội.

Đà Nẵng dự kiến hợp nhất 3 văn phòng từ 1-1-2019
Đà Nẵng dự kiến hợp nhất 3 văn phòng từ 1-1-2019
(PLO)- Về mặt biên chế, theo giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, sẽ giảm và căn cứ trên cơ sở đề án vị trí việc làm, trên cơ sở nhu cầu công việc để tính toán nhân sự cho phù hợp khi hợp nhất.