Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho hay Bộ Nội vụ nhiều năm liền không những không giao bổ sung biên chế mà còn cắt giảm 137 chỉ tiêu.

Đà Nẵng: Một số sở quá tải công việc - ảnh 1
Nhiều sở ngành công việc quá tải. Ảnh: LÊ PHI.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Đà Nẵng đang phải giải quyết đứt điểm số hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính ngoài chỉ tiêu biên chế trung ương giao theo kết luận số 17 của Bộ Chính trị (bao gồm cả số hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực và Đề án 922 được TP đào tạo, tiếp nhận và bố trí công tác để đáp ứng thực tế nhu cầu quản lý tại địa phương cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong điều kiện không được giao bổ sung biên chế công chức).

“Do đó sức ép về biên chế và tinh giản biên chế của TP là rất lớn, tạo áp lực lên các cơ quan, đơn vị trong tình hình công tác quản lý nhà nước tại một số sở vốn đã quá tải về khối lượng công việc” - ông nói.

Vị Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho hay về công tác tinh giản biên chế 10% theo nghị quyết số 39 ở khối hành chính đến năm 2021 là 203 chỉ tiêu, TP đã cắt giảm tổng cộng 137 biên chế công chức theo số giao của Bộ Nội vụ. Như vậy năm 2020-2021 TP cần tinh giản 66 biên chế, trung bình mỗi năm 33 biên chế.

Ở khối sự nghiệp công lập, đến năm 2021 TP phải tinh giản 1.974 chỉ tiêu. Về giải quyết tinh giản biên chế theo nghị định 108, từ năm 2015 đến nay TP tinh giản được 358 trường hợp.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, đến ngày 31-12-2018, TP đã giảm 26 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 109 đơn vị cấp phòng; giảm 123 vị trí lãnh đạo quản lý; giải quyết cho 34 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.

“Từ năm 2017, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Nội vụ, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND TP báo cáo Thường trực Thành uỷ và triển khai điều chỉnh số lượng cấp phó các sở, ngành (không tiếp tục bổ nhiệm khi có người về hưu, điều động sang đơn vị khác), chỉ đạo các sở, ngành từng bước điều chỉnh số lượng cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc”, ông Võ Ngọc Đồng cho biết.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức cung ứng dịch vụ công phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội, đặc thù phát triển của địa phương đặc biệt. 

"Giao cho địa phương được quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP không xin ý kiến Chính phủ như quy trình hiện nay", ông Đồng nói.