Đây là chỉ thị của UBND TP.HCM trong văn bản gửi đến các đơn vị liên quan, ngày 20-3.

UBND TP cũng yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, bảo vệ ĐVHD. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng phải chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống các hành vi kinh doanh, vận chuyển trái phép các loài ĐVHD cũng như các sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD.

HOÀNG NHIÊN