Hiện giá đất cao nhất tại các tuyến phố này theo khung giá năm 2009 là 67 triệu đồng/m2.

Một số tuyến phố trung tâm quận Hà Đông cũng được đề xuất tăng giá đất đến 40% so với hiện nay, các tuyến ven đô cũng được điều chỉnh giá tăng 20%. Ngoài ra, bảng giá đất mới cũng sẽ bổ sung thêm 28 đường, phố mới đặt tên, khu vực mới được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng.

YX