Gia Lai có hàng chục văn bản sai pháp luật
(PLO)- Qua kiểm tra, phát hiện 65 văn bản trái pháp luật (cấp tỉnh 12, cấp huyện 53) và các văn bản này đã được xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Công văn số 199/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP về thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Gia Lai có hàng chục văn bản sai pháp luật - ảnh 1

Theo công văn này, trong năm 2017, UBND tỉnh đã thực hiện tự kiểm tra 151 văn bản (cấp tỉnh 30 văn bản, cấp huyện 121 văn bản), trong đó có 137 văn bản quy phạm pháp luật và 14 văn bản có chứa quy phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, phát hiện 65 văn bản trái pháp luật (cấp tỉnh 12, cấp huyện 53) và các văn bản này đã được xử lý theo quy định...

Cũng trong năm 2017, UBND cấp huyện đã soạn thảo 19 văn bản quy phạm pháp luật, tự kiểm tra 53 văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 107 văn bản, rà soát 289 văn bản. Sau kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát thì phát hiện 118 văn bản trái pháp luật.

LỮ QUỲNH LOAN