Hơn 1.200 công an hi sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ
(PLO)- Theo Bộ Công an, từ năm 1986 đến nay đã có 162 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, 1.043 người bị thương nặng và thương tật vĩnh viễn.

Thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 14-4, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong phòng, chống tội phạm”.

Theo Bộ Công an, từ năm 1986 đến nay có 162 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, 1.043 chiến sĩ bị thương nặng và thương tật vĩnh viễn. Hiện nay, tình hình ANTT và hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn ngày càng nguy hiểm.

Tại hội thảo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh một số  nội dung bảo đảm an toàn cho nhân dân và lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm.

Cụ thể,  tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân và lực lượng công an. Trong trường hợp không phải sử dụng vũ lực, cần bảo đảm an toàn cho cả đối tượng phạm tội, phòng ngừa đối tượng phạm tội tự sát, tự đả thương.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an cần tích cực chủ động tự bảo vệ mình, bảo vệ nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nêu cao bản lĩnh, biết tranh thủ vận động sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với đặc thù của từng lực lượng,...

TUYẾN PHAN