Kiểm toán Nhà nước kiểm tra việc sử dụng đất tại Bình Thuận
(PLO)- Kiểm toán sẽ phát hiện những hành vi tham nhũng lãng phí, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất và xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 18-12, một nguồn tin cho biết ông Hoàng Bổng, kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII và các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận để công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Kiểm toán Nhà nước kiểm tra việc sử dụng đất tại Bình Thuận - ảnh 1
Một dự án vi phạm pháp luật về đất đai trước đây đã được UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi.

Theo Đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII, mục tiêu kiểm toán là đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; việc lập và phê duyệt phương án sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; việc xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Qua kiểm toán để làm rõ những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, sẽ phát hiện kịp thời những hành vi tham nhũng lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất và xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết các đơn vị nằm trong diện kiểm toán về việc quản lý, sử dụng đất lần này gồm các Sở TN&MT; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh… và một số doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn 2011-2017. Thời gian tiến hành kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận là 40 ngày, bắt đầu từ ngày 17-12-2018.

Trước đó Kiểm toán nhà nước cũng đã thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại Bình Thuận do ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước ký.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận xử lý tài chính (gồm điều chỉnh giảm lỗ tại các doanh nghiệp; nộp ngân sách tăng thêm; thu hồi các khoản chi sai; giảm trừ dự toán; chuyển quyết toán năm sau….) với tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng. Trong đó Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã không thực hiện đúng quy trình luân chuyển hồ sơ địa chính theo quy định mà cùng với Cục Thuế, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Tài chính xem xét cho giãn nợ tiền sử dụng đất và chậm luân chuyển hồ sơ làm chậm huy động tiền vào ngân sách.

PHƯƠNG NAM