(PL)- Ngày 24-2, trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm

“Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025” - theo chinhphu.vn.

Nam Đàn là huyện đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án vào đầu tháng 1-2019. Sắp tới còn có huyện Hải Hậu (Nam Định), Đơn Dương (Lâm Đồng) và Xuân Lộc (Đồng Nai) sẽ là bốn huyện được Chính phủ lựa chọn triển khai thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu nhằm rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn sau năm 2020.

Đầu năm 2018, Nam Đàn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 có 30% số xã (bảy xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất ba xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch. Đến năm 2025 có ít nhất sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

PV