Báo cáo về công tác thu hút và đào tạo nhân tài của TP Đà Nẵng được đưa ra vào ngày 1-10 cho hay đến thời điểm này TP đã thu hút, đào tạo được 1.908 lượt người (1.269 người thu hút, 639 lượt người được đào tạo).

Cụ thể, về công tác thu hút nhân tài TP Đà Nẵng đã thu hút được 25 tiến sĩ; thạc sĩ và bác sĩ nội trú gồm 283 người; đại học có 961 người và có 90 người tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.

Trong số 1.269 nhân tài được thu hút, TP đã bố trí bố trí 591 người vào làm việc tại cơ quan hành chính (khối phường xã 128 người) và đơn vị sự nghiệp 678 người.

Phần lớn cán bộ thu hút tiếp cận và thích nghi nhanh với công việc, làm việc có hiệu quả, nhiều người đã trưởng thành, thành công trên các lĩnh vực; nhiều người được bố trí đảm đương các chức vụ lãnh đạo quản lý.

Nhân tài Đà Nẵng có trình độ như thế nào? - ảnh 1
Một số nhân tài của TP Đà Nẵng được bổ nhiệm làm giám đốc sở. Ảnh: LÊ PHI.

Trong số các nhân tài được thu hút có 145 người được bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên (chiếm 11,42% tổng số đối tượng thu hút). Trong đó, có 14 người làm lãnh đạo phường xã; 114 người lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 15 người giữ chức lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng quản lý gồm: một phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; một chủ tịch quận; tám phó giám đốc sở; năm giám đốc và phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc TP.

Trong khi đó, với đề án đào tạo nhân tài (đề án 922), có 639 lượt người được cử đi học đề án với 610 người tham gia. Cụ thể: có 398 học viên bậc đại học (163 học trong nước; 235 học ở nước ngoài); 128 học viên đào tạo bác sĩ-bác sĩ nội trú và 113 học viên bậc sau đại học (92 bậc thạc sĩ và 21 bậc tiến sĩ).

Theo Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng thì trong 610 người tham gia đào tạo có 433 người tham gia tốt nghiệp, 85 người đang theo học và 92 người vi phạm hợp đồng và xin ra khỏi đề án (52 người xin ra khỏi đề án; 19 học viên học không đạt kết quả; 16 học viên không thực hiện nghĩa vụ làm việc cho TP sau khi tốt nghiệp; bốn học viên bỏ việc và một học viên vi phạm pháp luật nước sở tại).

Được biết trong số 433 nhân tài được đào tạo từ nguồn nhân sách TP hiện có 336 người đang công tác tại các cơ quan thuộc TP; 19 người đang công tác tại các cơ quan trung ương và các cơ quan khác; một trường hợp được TP cho phép chuyển sang tỉnh khác công tác; hai người được thanh lý hợp đồng chuyển công tác khác.

Đến nay, đã có 131 nhân tài diện đào tạo được tuyển dụng công chức, viên chức; 48 người được bổ nhiệm cán bộ quản lý (41 cán bộ cấp phòng hoặc tương đương, bảy người giữ chức phó giám đốc Sở trở lên).