Phát biểu của Tân Chủ tịch Quốc hội trong lễ nhậm chức
(PLO)- Ngay sau lễ tuyên thệ, Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc lời phát biểu nhậm chức. Sau đây là toàn văn lời phát biểu của bà Kim Ngân. 

Phát biểu của Tân Chủ tịch Quốc hội trong lễ nhậm chức - ảnh 1
Tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kính thưa Quốc hội,

Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào cử tri cả nước.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân tôi sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật.

Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng Quốc hội để Quốc hội ta thực sự là một Quốc hội thực sự đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. 

 

Clip Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc lời phát biểu nhậm chức. Nguồn: VTV

VIỆT HOA - THU NGUYỆT