Tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện
(PLO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chờ sửa và ban hành hai nghị định về cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện.

Chiều 6-12, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Bộ Nội vụ vừa có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chờ sửa và ban hành hai nghị định về cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện. 

Tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện - ảnh 1
TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Theo công văn của Bộ Nội vụ, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW) và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW (Kết luận số 34-KL/TW), Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

Từ đó, trình Chính phủ và báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương. Việc này làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ ngày 3-12-2018, trong khi Chính phủ chưa ban hành hai nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

NAM GIAO