Ngày 23-1, Sở TT&TT Đà Nẵng phát đi thông cáo cảnh báo về thư lừa đảo đang được phát tán đến các địa chỉ thuộc hệ thống email công vụ của TP Đà Nẵng (danang.gov.vn).

Thư lừa đảo tấn công email công vụ của TP Đà Nẵng - ảnh 1
Nội dung thư lừa đảo đang phát tán đến mail công vụ của TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Sở TT&TT đề nghị các cơ quan khuyến cáo cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan mình khi nhận được thư dạng này thì thực hiện theo các bước do Sở TT&TT hướng dẫn.

Cụ thể, người nhận không mở liên kết có trong nội dung thư lừa đảo. Thực hiện chuyển tiếp thư về địa chỉ chanthurac@danang.gov.vn để Sở TT&TT theo dõi, xử lý.

Sau đó, người nhận thực hiện bước xóa hẳn các thư này trong hộp thư của mình.