Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hình ảnh đất nước Việt Nam ngày càng có vị thế, được bạn bè quốc tế biết đến. Có được điều này là nhờ vào lòng dân đồng thuận và vai trò của Mặt trận trong vận động các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân, tầng lớp dân tộc cùng đoàn kết lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lắng nghe kiến nghị của dân - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: C.LUẬN

Về vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói mỗi người Việt Nam phải kiên định, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phải tỉnh táo trước những quan điểm sai trái và đất nước có nhiều cách làm hiệu quả để giữ ổn định và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quan tâm đến việc xây dựng văn hóa, giữ gìn đạo đức sẽ tiếp tục được tiến hành. “Chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng cũng phải quan tâm đến văn hóa, giữ gìn bản sắc của dân tộc, không thể để đạo đức xuống cấp” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.