Thành ủy TP.HCM vừa công bố Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giảm ngập nước, ùn tắc, chăm lo sức khỏe nhân dân

Theo báo cáo, về quản lý và phát triển đô thị, công tác quy hoạch hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã có tiến bộ, chuyển biến tích cực. Bước đầu giảm được ngập nước, ô nhiễm môi trường, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân, phát triển giao thông, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông, tiên phong triển khai xây dựng TP thông minh.

Điển hình là cơ bản giải quyết tình trạng ngập do triều cường, tình hình ngập do mưa được cải thiện, số điểm ngập đã giảm trên cả ba tiêu chí về số điểm ngập, số lần ngập và thời gian ngập.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và giao thông nói riêng mặc dù có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Sự kết nối giữa hệ thống giao thông đô thị TP với hệ thống giao thông các vùng lân cận trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn gặp nhiều khó khăn.

Đối với phát triển văn hóa - xã hội, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô, nâng cao về chất lượng, thực hiện các giải pháp đột phá để có bước tiến rõ nét trên con đường hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực y tế có sự tiến bộ vượt bậc, đảm bảo những điều kiện tốt để chăm lo sức khỏe nhân dân. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển đồng bộ hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo định hướng phát triển chuyên sâu.

Về văn hóa, TP đã chú trọng xây dựng văn hóa, con người TP phát triển toàn diện. TP cũng thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách đối với người có công, đảm bảo thực hiện các chế độ trợ cấp và chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, nhà ở, bảo hiểm y tế...

Mặc dù vậy, trong nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn còn nhiều hạn chế như chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của TP, tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến TP vẫn còn...

TP.HCM: Vững đầu tàu kinh tế, ‘vì cả nước, cùng cả nước’ - ảnh 1
Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là một trong những chương trình đột phá của TP.HCM giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong ảnh:  Dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang hoàn thiện để đưa vào vận hành, khai thác.  Ảnh: HOÀNG GIANG

Tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực. Điều này đã góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, công tác cán bộ ngày càng được quan tâm, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững.

Tuy nhiên, nhiều hạn chế cũng được nêu ra là công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Chậm phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên. Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn chậm. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm bị xử lý.

Một số chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hằng năm 8%-8,5%, duy trì tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

- Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của TP.

- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500-9.000 USD/người. 

Bốn chương trình phát triển trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ TP.HCM xây dựng và thực hiện bốn chương trình phát triển giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm phát triển).

Trong đó, ba chương trình đột phá gồm đột phá đổi mới quản lý, đột phá phát triển hạ tầng, đột phá phát triển nhân lực và văn hóa. Trong mỗi chương trình đột phá đều có rất nhiều đề án cụ thể, như ở chương trình đột phá đổi mới quản lý TP.HCM có đề án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP, đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TP, đề án thành lập TP Thủ Đức.

Về chương trình đột phá phát triển hạ tầng, Đảng bộ TP đề ra các đề án cụ thể như đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đề án phát triển ngành logistics, đề án chống ngập và xử lý nước thải, đề án phát triển hạ tầng dịch vụ, phát triển nhà ở, giảm ô nhiễm môi trường.

Về chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa, TP chú trọng đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở tám ngành như công nghệ thông tin - truyền thông, trí tuệ nhân tạo, y tế, du lịch, quản lý đô thị... Phát triển các ngành, lĩnh vực văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực để phát triển kinh tế.

Một chương trình trọng điểm là phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM. Ở chương trình này, TP sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính với nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Từ nơi sống tốt đến trung tâm tài chính châu Á

Tại bản báo cáo đã đưa ra chỉ tiêu cho ba giai đoạn xây dựng, phát triển TP.HCM đến năm 2045. Cụ thể:

Đến năm 2025, TP sẽ là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500-9.000 USD.

Đến năm 2030, là TP dịch vụ, công nghiệp hiện đại, TP văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000-14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Giữ vững vị trí đầu tàu của cả nước

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015-2020, TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Có 11/14 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP hoàn thành, trong đó bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế TP tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 7,72%, ước tính giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 6,41%, tỉ trọng kinh tế TP đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

Các ngành dịch vụ phát huy hiệu quả vai trò là ngành mũi nhọn, phát triển đúng định hướng, đạt kết quả cao cả về quy mô và năng suất, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,84%, ước tính giai đoạn 2016-2020 đạt 6,59%/năm. Giá trị gia tăng dịch vụ chiếm tỉ trọng bình quân 33% toàn ngành, đứng đầu cả nước.

Ngành công nghiệp tăng trưởng khá, thể hiện ở chỉ số sản xuất toàn ngành tăng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 7,7%/năm, ước tính giai đoạn 2016-2020 đạt 5,51%/năm, giá trị tăng thêm công nghiệp chiếm 17,93% GRDP, đứng đầu cả nước. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tính tăng 9%/năm, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp, chiếm tỉ trọng 10,2% GRDP, là động lực cho tăng trưởng công nghiệp của TP trong thời gian qua.

Ngành nông nghiệp phát triển đúng định hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, năng suất lao động gấp hơn ba lần cả nước, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của TP. Các thị trường được mở rộng quy mô, đổi mới phương thức giao dịch, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế TP.