Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Venezuela sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết giữa hai nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực hợp tác nông nghiệp và năng lượng-dầu khí, đồng thời có các biện pháp hoặc cơ chế đặc thù nhằm tăng kim ngạch thương mại hai chiều tương xứng với tiềm năng hai nước. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương… Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Anh hùng, chiến sĩ yêu nước của Cuba Antonio Guerrero.