(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển bốn tỉnh miền Trung do Bộ TN&MT và UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế quản lý.

Dự án phải đảm bảo hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung, cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2019 với năm hợp phần. Cụ thể, hợp phần 1 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh; hợp phần 2, 3, 4 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại ba tỉnh còn lại; hợp phần 5 giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển bốn tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ.

(Theo chinhphu.vn)