Thủ tướng ấn định thời gian triển khai Luật thi hành án dân sự sửa đổi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 25-11-2014, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2015. 

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Theo đó, Thủ tướng ban hành Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn;

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp chủ trì.

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời gian ban hành là vào tháng 5-2015.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Thời gian ban hành cũng vào tháng 5-2015.

Việc tập huấn nghiệp vụ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2015.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm