Văn bản mới nhận từ ngày 2-1 đến 7-1-2012

 I.CHÍNH PHỦ

·        NĐ 124/2011/NĐ-CP ngày 28-12: Sửa đổi, bổ sung NĐ 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

·        NĐ 125/2011/NĐ-CP ngày 30-12: Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

·        NĐ 01/2012/NĐ-CP ngày 4-1: Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

·        NQ 01/NQ-CP ngày 3-1: Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

II. THỦ TƯỚNG

·        QĐ 2471/QĐ-TTg ngày 28-12: Phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

·        QĐ 2472/QĐ-TTg ngày 28-12: Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015.

·        QĐ 2473/QĐ-TTg ngày 30-12: Phê duyệt "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

·        QĐ 2474/QĐ-TTg ngày 30-12: Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (tải về).

·        QĐ 20/QĐ-TTg ngày 4-1: Phê duyệt chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.

III. CÁC BỘ, NGÀNH

·        TB 01/TB-KBNN ngày 3-1: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1-2012.

·        CT 04/CT-BTTTT ngày 30-12: Ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp Tết, lễ hội 2012.

·        TT 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29-12: Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề.

·        TT 44/2011/TT-BTNMT ngày 26-12: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

·        TT 45/2011/TT-BCT ngày 30-12: Sửa đổi, bổ sung TT18/2012/TT-BCT về quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

·        TT 46/2011/TT-BTNMT ngày 26-12: Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề.

·        TT 47/2011/TT-BTNMT ngày 28-12: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

·        TT 48/2011/TT-BTNMT ngày 28-12: Sửa đổi, bổ sung TT 08/2009/TT-BTNMT quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

·        TT 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12-12: Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

·        TT 161/2011/TT-BTC ngày 17-11: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012 – 2014.

·        TT 162/2011/TT-BTC ngày 17-11: Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2014 (tải biểu thuế kèm theo TT 162).  

·        TT 163/2011/TT-BTC ngày 17-11: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2012 – 2014.

·        TT 190/2011/TT-BTC ngày 20-12: Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch.

·        TT 192/2011/TT-BTC ngày 26-12: Sửa đổi, bổ sung TT 219/2009/TT-BTC quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

·        TT 193/2011/TT-BTC ngày 23-12: Hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID).

·        TT 195/2011/TT-BTC ngày 26-12: Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

·        TTLT 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19-12: Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.

·         QĐ 1864/QĐ-TCT ngày 21-12: Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

·        QĐ 3151/QĐ-BTC ngày 28-12: Đính chính TT 128/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập.

·        TB 4713/TB-BLĐTBXH  ngày 30-12: Hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết âm lịch năm 2012.

·        QĐ 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29-12: Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020.

·        CV 6640/TCHQ-GSQL ngày 29-12: Thanh khoản tờ khai tạm nhập.

·         CV 6692/TCHQ-GSQL ngày 30-12: Thực hiện thông tư 15/2011/TT-NHNN về mang ngoại tệ, tiền mặt khi nhập cảnh.

·        CV 17428/BTC-TCHQ ngày 22-12: Xử lý vướng mắc áp dụng pháp luật thuế.

·        CV 17848/BTC-TCT ngày 29-12: Khấu trừ thuế GTGT theo TT 28/2011/TT-BTC.

·        CV 18036/BTC-TCT ngày 30-12: Hướng dẫn một số nội dung NĐ 51/2010 và TT 153/2010/TT-BTC về hóa đơn.

IV. TP HỒ CHÍ MINH

·        QĐ 50/2011/QĐ-UBND Hà Nội ngày 30-12: Ban hànhquy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội năm 2012.

·        QĐ 82/2011/QĐ-UBND ngày 18-12: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP HCM.

·        QĐ 84/2011/QĐ-UBND ngày 21-12: Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe).

·        QĐ 85/2011/QĐ-UBND ngày 22-12: Bổ sung một số hành lang, tuyến đường cho phép xe ô tô vận tải nặng lưu thông theo quy định tại QĐ 66/2011/QĐ-UBND .

·        QĐ 93/2011/QĐ-UBND ngày 30-12: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách NN năm 2011.

·        QĐ 6090/QĐ-UBND Hà Nội ngày 28-12: Tặng quà người cao tuổi năm 2011. 

Trong thời gian chờ trang Văn Bản Luật mới của Báo, mời bạn đọc tiếp tục tải văn bản miễn phí tại đây. Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại: 08 39910101, 01219.111.622 (gặp cô Liên)