Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Hoàn Cầu (TP.HCM) đã nộp đơn lên Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM xin không làm hiệu trưởng và đề nghị giải thể trường.
Ông Trần Nguyễn Hoàng Phương - hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Hoàn Cầu (TP.HCM) - cho biết đã nộp đơn lên Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM đề xuất xin không làm hiệu trưởng và đề nghị giải thể trường.

Theo ông Phương, trường tuyển sinh rất khó khăn. Tháng 11-2014, hơn 10 học sinh khóa cuối cùng đã tốt nghiệp và trường sẽ không tuyển sinh nữa. Đầu năm 2015 trường cũng sẽ trả toàn bộ cơ sở vật chất thuê mướn. Hiện nay trường không còn liên hệ được với chủ tịch hội đồng quản trị, toàn bộ lương của nhân viên do trường tự xoay xở nên hết sức khó khăn.

“Việc giải thể trường là quyền cấp cho hội đồng quản trị, không phải hiệu trưởng nhưng hiện nay chúng tôi không thể liên hệ được với hội đồng quản trị. Do đó tôi đề nghị sở thôi không làm hiệu trưởng và xem xét giải thể trường” - ông Phương cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Võ Phước Nguyện - phó phòng dạy nghề Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM - cho biết chưa nhận được công văn này, khi nhận được sở sẽ xem xét và giải quyết ngay.

Theo Minh Giảng/ Tuổi Trẻ