Xây dựng cửa hàng xăng dầu không được ảnh hưởng đến giao thông

Theo đó, vị trí CHXD phải đảm bảo không được ảnh hưởng tới an toàn giao thông, cách lộ giới ít nhất 5m (tính từ tâm cột bơm). CHXD tại các giao lộ phải bố trí đường ra vào hợp lý, không làm ảnh hưởng đến giao thông chung. Phải tổ chức xây gờ chắn hoặc tạo khoảng cây xanh cách ly không cho xe băng qua và có chiều cao ≤ 50 cm, không được cản trở tầm nhìn tại vị trí giao cắt của giao lộ. CHXD ở gần cầu thì phải cách ngoài phạm vi bảo vệ dọc cầu và đường dẫn lên cầu tối thiểu 50m.

Ngoài ra, chấp thuận cho tồn tại theo hiện trạng thực tế sử dụng đối với các CHXD được xây dựng và hoạt động trước năm 1997. Các cửa hàng xăng dầu này được phép sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại trên vị trí khuôn viên hiện trạng. Các công trình xây dựng xung quanh CHXD nếu có bậc chịu lửa bậc I, II, có chiều cao của tường ngăn cháy tối thiểu là 2,2 m thì không quy định khoảng cách an toàn; trường hợp còn lại khoảng cách an toàn tối thiểu là 25m. Xem văn bản.

Đ.Liên

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.