Xe sơmi rơmoóc cũng phải gắn phù hiệu

Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề: Giảm bớt thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải; bổ sung cấp giấy phép đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa; cấp phù hiệu cho xe đầu kéo, sơmi rơmoóc (hiện xe khách, taxi phải có phù hiệu mới được chạy)…

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm