Đó là trường hợp xin được công nhận bổ sung 8,1 m2 đất ở phía trước nhà tại phường Tân Thuận Tây của ông Phạm Văn Đức mà Pháp Luật TP.HCM các ngày 3-5 và 30-8 đã có bài, tin phản ánh.

Theo giấy chủ quyền được Sở TN&MT cấp thì nhà đó có 8,1 m2 đất không được công nhận do thuộc lộ giới. Vì lẽ này, khi bán nhà cho ông Đức vào giữa năm 2017 thì chủ cũ chỉ chuyển nhượng cho ông theo hiện trạng nhà, đất thể hiện trong giấy chủ quyền. Đến khi biết quận đã xóa quy hoạch lộ giới ấy thì ông mới xin công nhận bổ sung và từ đây việc xin cấp giấy chứng nhận mới của ông là cả đoạn trường.

Có hai lý do để lúc đầu quận từ chối cấp giấy cho ông Đức: Đất thuộc quy hoạch đất giao thông; đất không thuộc diện được cấp giấy do không có giấy tờ nhận chuyển nhượng, cụ thể là mua bán giấy tay từ sau tháng 1-2008 đến trước tháng 7-2014.

Lý do thứ nhất liệu có hợp lý khi quy hoạch lộ giới ấy đã được UBND quận xóa (theo xác định của Phòng Quản lý đô thị trong văn bản cung cấp thông tin quy hoạch cho ông Đức và theo xác nhận của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 7 trên bản vẽ sơ đồ nhà, đất vào tháng 8-2017)? Theo chúng tôi là không.

Lý do thứ hai (mà quận còn giữ lại sau khi đã rút bớt lý do thứ nhất để xin ý kiến Sở TN&MT sau tám tháng kể từ lúc trả lại hồ sơ cho ông Đức) cũng liệu có hợp lý? Chúng tôi cũng cho là không. Bởi lẽ trước đây dính quy hoạch đường giao thông nên số đất đó mới chưa được quận công nhận cho chủ trước, dẫn đến người mua là ông Đức chưa được công nhận nhưng thực tế là ông có sử dụng, tức việc sử dụng đất của chủ hiện tại không phải từ mua bán giấy tay sau tháng 7-2014 nên không đủ điều kiện cấp giấy như nhận định ban đầu của quận.

Về phía Sở TN&MT thì phải hơn hai tháng quận hỏi sở mới có văn bản trả lời. Theo sở này thì ông Đức chưa thể được công nhận 8,1 m2 vì nguyên nhân khách quan như chúng tôi vừa nêu trên nhưng ông Đức đã có thực tế sử dụng đất. Sở này hướng dẫn: “Trường hợp đất đó phù hợp quy hoạch thì thẩm quyền giải quyết cấp giấy chứng nhận thuộc UBND quận 7”.

Với hướng dẫn này thì nếu số đất trên đã thực sự được quận xóa quy hoạch (và hội đủ các điều kiện khác theo luật định như không có tranh chấp…) thì ông Đức phải được cấp giấy chứng nhận. Căn cứ pháp lý để cấp có thể là theo Thông tư 33/2017 của Bộ TN&MT quy định việc cấp giấy cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng (bao gồm diện tích thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm) như ý kiến của một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP đăng kèm theo bài viết ngày 3-5 để quận 7 và các quận, huyện khác áp dụng giải quyết cho những trường hợp tương tự.

12 tháng và có thể còn lâu hơn cho một giấy chứng nhận mà trường hợp của ông Đức là một dẫn chứng! Việc kéo dài này không thể chấp nhận được và phải được khắc phục ngay do hồ sơ không thuộc trường hợp nằm ngoài quy định mà là vì quận có những hạn chế trong xem xét, thẩm định; có thiếu sót về trách nhiệm công vụ nên đã không chủ động đối chiếu pháp luật hiện hành cùng hồ sơ quy hoạch tại quận để nhanh chóng giải quyết yêu cầu chính đáng của dân.

Cần phải đặt mình là ông Đức, là những người dân đang mòn mỏi, khổ sở chờ cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định để các lãnh đạo thấy được hết những trễ nải, khiếm khuyết trong vận hành của bộ máy công quyền và để buộc phải điều chỉnh, càng sớm càng tốt.