Nếu tôi muốn tiếp tục đóng BHXH để sau này hưởng lương hưu hằng tháng thì có được không?

Phạm Bích Huyền (Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Nếu bà có đơn xin nghỉ việc hay bị công ty buộc thôi việc thì bà sẽ được công ty trả trợ cấp thôi việc tính từ ngày 31-12-2008 trở về trước. Mỗi năm làm việc bà được nhận 1/2 tháng lương (lương bình quân sáu tháng trước khi nghỉ). Ngoài ra, nếu có tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì bà sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Luật BHXH, nữ muốn hưởng chế độ hưu trí hằng tháng phải đủ 55 tuổi và có 20 năm tham gia BHXH. Nếu đã đủ 55 tuổi nhưng chỉ mới đóng BHXH được 17,5 năm thì bà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Nếu không muốn nhận trợ cấp BHXH một lần, bà có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú để đóng tiếp 2,5 năm cho đủ 20 năm nhằm được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng.

NHƯ NGHĨA ghi