Năm nay tôi 29 tuổi, tôi ở với mẹ nuôi 10 năm rồi. Bây giờ, với độ tuổi này, tôi muốn làm thủ tục để mẹ nuôi nhận tôi là con nuôi có được không?

Bạn đọc Cường Hà (Thuận An, Bình Dương)

Luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Để được nhận nuôi con nuôi thì người nhận nuôi con nuôi và người được nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng các điều kiện:

Đối với người nhận nuôi con nuôi: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt. Bên cạnh đó, người nhận nuôi con nuôi không thuộc trường hợp: Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em (Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010).

Đối với người được nhận làm con nuôi: Phải là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi… (Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010).

Như vậy, bạn đã 29 tuổi thì không thuộc đối tượng để được nhận làm con nuôi.

PHẠM TUYÊN ghi