Tôi làm cho công ty thức ăn gia súc được bốn năm (hợp đồng lao động không xác định thời hạn). Hằng năm, tôi được công ty đều phát thẻ bảo hiểm y tế cho tôi. Tôi cứ nghĩ là công ty mua bảo hiểm phát không nhưng bạn tôi nói là họ trừ tiền lương để mua bảo hiểm y tế này, có đúng vậy không?

Ha thu le (thule_gioheomaydave89@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu, trả lời: Căn cứ Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 105 ngày 15-11-2014 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế) thì mức đóng bảo hiểm y tế là 4,5% tiền lương tháng của người lao động. Trong đó người lao động đóng tỉ lệ 1,5% người sử dụng lao động động đóng 3%.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì bạn phải đóng bảo hiểm y tế tỉ lệ 1,5% và phần còn lại do công ty bạn đóng.