Nhận con riêng có phải “xin phép” vợ?

Trước đây khi tôi làm công nhân thì có con với một anh trưởng phòng người Đài Loan. Tôi và con ở quận 5 đến nay con tôi được 10 tuổi thì anh ấy trở lại Việt Nam và muốn nhìn nhận con để đứng tên cha trong khai sinh cho cháu. Vậy khi đi làm thủ tục trên thì pháp luật có buộc phải lấy ý kiến vợ anh ấy hay không (anh ấy đã có vợ ở Đài Loan)?

Nguyen Thi Oanh Hien (hienoanhxinchang_1791969@gmail.com)  

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Không. Theo quy định Điều 30, 31 Nghị định 126 ngày 31-12-2014 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 15-2-2015), quy định việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của Nghị định này chỉ được thực hiện nếu bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ; việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp về việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự). Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó. Nếu con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con, nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con.

Về thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con là Sở Tư pháp nơi đăng ký thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con, công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Hiện tại, luật không quy định việc nhận con phải có có sự đồng ý của vợ người nhận con. Tuy nhiên, do con bạn đã 10 tuổi nên việc nhận cha con theo quy định trên thì phải có ý kiến đồng ý của cháu.

Như vậy, việc bạn cần làm là hỏi ý kiến con bạn về việc cha cháu muốn nhận con và đến Sở Tư pháp TP.HCM để được hướng dẫn về thủ tục trên.  


KIM PHỤNG