Bộ Xây dựng cho biết qua báo cáo của 40 địa phương, số lượng nhà chung cư tập trung chủ yếu tại TP Hà Nội (2.498 chung cư, trong đó có 1.579 chung cư cũ và 919 chung cư thương mại) và TP.HCM (1.440 chung cư, trong đó có 867 chung cư thương mại và 573 chung cư cũ).

Hơn 80% nhà chung cư đang được quản lý, vận hành an toàn, ổn định, không xảy ra các tranh chấp, khiếu nại. Hiện còn 458/4.422 nhà chung cư có các tranh chấp, khiếu nại, chủ yếu liên quan đến ba nhóm vấn đề:

Thứ nhất, chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư, thành lập ban quản trị, chiếm khoảng 57% số lượng tranh chấp.

Thứ hai, đóng góp, bàn giao, quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, kinh phí quản lý vận hành, chiếm khoảng 15% số lượng tranh chấp.

Thứ ba, xác định sở hữu chung, riêng, chiếm khoảng 10% số lượng tranh chấp.

Bộ Xây dựng đưa giải pháp siết chặt quản lý nhà chung cư - ảnh 1
Hơn 80% nhà chung cư đang được quản lý, vận hành an toàn và ổn định. Ảnh: HTD

Ngoài ra còn một số ít tranh chấp liên quan đến thu chi tài chính, quy chế hoạt động của ban quản trị; giá dịch vụ nhà chung cư; không thống nhất lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chất lượng công trình…

Nguyên nhân của tình trạng này là do một số nội dung trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, vận hành nhà chung cư chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, nhất là các phương thức quản lý, vận hành mới phù hợp với các loại hình chung cư ngày càng đa dạng hiện nay. Quy định các chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm còn nhẹ.

Một số hợp đồng mua bán căn hộ chung cư do chủ đầu tư lập chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, thường có một số điều khoản chưa rõ ràng, thiên về bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư, ít chú ý đến quyền lợi của người mua.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật liên quan đến quản lý, vận hành nhà chung cư.

Cụ thể, nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Thông tư 02/2016/TT-BXD và Thông tư 28/2017/TT-BXD liên quan đến mô hình quản lý nhà chung cư; quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư; tổ chức hội nghị nhà chung cư; chế tài, xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư.

Nghiên cứu, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng nhà chung cư theo thẩm quyền. Trong đó quy định cụ thể cách xác định diện tích căn hộ, phần diện tích thuộc sở hữu chung, sở hữu riêng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở, đặc biệt là pháp luật về quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, về phòng cháy chữa cháy.