Hoàn trả chênh lệch lãi suất cho người vay gói 30.000 tỷ trước 30-9
(PLO)- Phần chênh giữa lãi suất thỏa thuận và ưu đãi mà người vay gói 30.000 tỷ đồng giải ngân trong 2 tháng qua phải chịu sẽ được các nhà băng trả lại trước 30/9, theo Nghị quyết 02 của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN).

Hoàn trả chênh lệch lãi suất cho người vay gói 30.000 tỷ trước 30-9 - ảnh 1
Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 (gói 30.000 tỉ đồng).

Thống đốc Lê Minh Hưng vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng khẩn trương thực hiện việc cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng theo chỉ đạo mới của Thủ tướng và Thông tư 25 của NHNN.

Đối với các khoản giải ngân cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình kể từ ngày 1.6 đến ngày 1.8 đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Cụ thể, các ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch lãi suất hoặc bù trừ cho khách hàng, theo thời hạn chậm nhất đến ngày 30/9, Thống đốc yêu cầu các nhà băng hoàn thành việc thoái thu lãi hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.
NHNN còn cho hay trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các ngân hàng về số liệu cam kết cho vay đến thời điểm 10.5, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ về đối tượng, số tiền gia hạn giải ngân tái cấp vốn và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Vì vậy, đối với phần cam kết cho vay khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình vượt số tiền đã báo cáo NHNN thời điểm 10.5, các ngân hàng tự cân đối nguồn vốn để cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng với lãi suất ưu đãi theo quy định của chương trình.
NHNN nhấn mạnh trường hợp phát hiện các hành vi trục lợi chính sách, NHNN sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Nguồn: ĐỒNG LÂM (tổng hợp)