Trong quý I-2019, Sở Xây dựng phê duyệt số lượng dự án giảm đến 63%; cấp 8.472 giấy phép xây dựng (kể cả khu vực nhà dân và dự án), giảm 16% so với cùng kỳ năm trước; số lượng hợp đồng nhận thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng cũng bị sụt giảm 30%-50% do các chủ đầu tư bất động sản thiếu nguồn dự án mới.

Trong khi đó, Sở Tài chính TP.HCM cho biết có khoảng 300 mặt bằng đất công thuộc diện bị thu hồi quyết định hoặc văn bản về SDĐ trên địa bàn TP, trong đó có những mặt bằng đang thực hiện các dự án bất động sản.

Chính vì vậy, HoREA đã gửi văn bản đến Thủ tướng, các bộ và UBND TP.HCM kiến nghị TP chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện công tác rà soát, phân loại 300 mặt bằng trên thành ba nhóm.

Nhóm 1 bao gồm các mặt bằng về cơ bản thực hiện đúng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nhóm này HoREA đề xuất sớm được giải tỏa cho người SDĐ.

Nhóm 2 bao gồm các mặt bằng có sai phạm về quy trình, thủ tục, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước ở mức độ không lớn. Hiệp hội đề nghị TP yêu cầu người SDĐ hoàn thành các thủ tục đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với Nhà nước (nếu có).

Nhóm 3 bao gồm các mặt bằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. HoREA kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm có kết luận, giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp để có phương án xử lý đúng, cân nhắc đến yếu tố lịch sử của quá trình SDĐ, vừa đảm bảo nguyên tắc không làm thất thoát tài sản công, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân.

Ngoài ra, văn bản của HoREA nhắc lại thực trạng “đứng hình” trong công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất để tính tiền SDĐ dự án. Theo đó, hiện nay gần như công tác tính tiền SDĐ dự án bất động sản trên địa bàn TP đều bị chậm trễ.

Nhiều hồ sơ tính tiền SDĐ kéo dài cả năm nay vẫn chưa giải quyết xong hoặc bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, không trình được lên Hội đồng Thẩm định giá đất và UBND TP.

Hiệp hội kiến nghị Sở TN&MT thụ lý nhanh chóng hồ sơ tính tiền SDĐ dự án, phối hợp với Sở Tài chính để thẩm định giá đất và trình UBND TP quyết định tiền SDĐ của các dự án; đồng thời kiến nghị UBND TP quy định thời hạn thực hiện công tác tính tiền SDĐ dự án, tránh tình trạng đùn đẩy, dây dưa, kéo dài. 

Bên cạnh đó, HoREA cũng tiếp tục đề xuất UBND TP chỉ đạo các sở, ngành xây dựng khung cơ chế về quy trình tính giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai, phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.HCM để việc tính tiền SDĐ dự án được chính xác, đảm bảo quyền lợi các bên.