Bộ trưởng Nội vụ: Cán bộ, công chức, viên chức 'hoàn thành xuất sắc' đã giảm

(PLO)- Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực chất và những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bắt đầu phần trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Sau khi Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương nêu các chủ đề chất vấn, ĐB Hà Sỹ Hưng (đoàn Bắc Kạn) là ĐB đầu tiên nêu câu hỏi với Bộ trưởng.

Phải đánh giá công bằng, chính xác

ĐB Hà Sỹ Hưng đề cập việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức trên thực tế còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý.

“Đề nghị bộ trưởng cho biết những giải pháp mà bộ sẽ và đã triển khai giúp cho công tác đánh giá cán bộ được chính xác và phản ánh thực chất trong thời gian tới” - ông Hưng đặt câu hỏi.

ĐB Hà Sỹ Hưng đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

ĐB Hà Sỹ Hưng đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

Bộ trưởng Nội vụ cho hay thời gian vừa qua, Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thực chất những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực hơn.

Bộ trưởng nêu: năm 2021, số cán bộ công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ khoảng 22%, trước đó khoảng 30%. Còn cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ là 1,72%, những năm trước đó, tỉ lệ này chỉ có 0,56-0,64%.

“Nhìn tổng thể chúng ta thấy việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức chưa sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm kết quả công việc đầu ra, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”- Bộ trưởng nói.

Bà Trà cho rằng trong thời gian tới để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn thì trước hết phải tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật bảo đảm đồng bộ liên thông với các quy định của Đảng theo hướng “xuyên suốt, đa chiều, có tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể”.

Cố gắng tập trung hoàn thành xong được việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực, từ đó, làm cơ sở để đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Các bộ quản lý ngành lĩnh vực, địa phương cũng phải căn cứ vào quy định chung của Đảng, Chính phủ để cụ thể hóa ở cơ quan, đơn vị mình để xếp lại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức công bằng, dân chủ, chính xác.

“Chỉ đánh giá công bằng, chính xác thì mới làm cơ sở, động lực để cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh và cho rằng cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin, có công cụ cụ thể để đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn chiều 4-11. Ảnh: QH

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn chiều 4-11. Ảnh: QH

Tinh giản biên chế sẽ không còn cào bằng, cơ học

ĐB Tao Văn Giót (đoàn Lai Châu) chất vấn về việc tinh giản biên chế và cho rằng việc tinh giản biên chế 10% và kết quả đạt được thời gian qua là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên báo cáo của Bộ trưởng chỉ ra còn tình trạng tinh giản cơ học, cào bằng giữa các đơn vị, lĩnh vực, dẫn đến thiếu cục bộ ở một số lĩnh vực. Đâu là nguyên nhân chính, giải pháp?

Bộ trưởng Trà nhận định câu hỏi này rất hay vì suốt thời gian vừa qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đơn vị hành chính cấp huyện, xã, giảm một loạt các đơn vị sự nghiệp, cơ cấu lại, giảm biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách... với mục tiêu là để cải cách lại tổ chức bộ máy, cải cách lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

“Điều này đã tác động lớn để chúng ta có điều kiện nâng lương cho đội ngũ. Chỉ tính từ 2019 cho đến nay, chúng ta đã tiết kiệm được trên 25.600 tỉ đồng, đây là nguồn để đưa vào cải cách tiền lương. Do vậy, mối quan hệ giữa việc sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế tác động rất rõ để tạo ra được nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương” - Bộ trưởng Trà nói.

Bộ trưởng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện việc này để có thêm nguồn lực, cơ cấu lại đội ngũ gọn hơn, đầu mối các cơ quan đơn vị cũng như các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tinh gọn hơn. Đây cũng là điều kiện để có nguồn lực lớn cải thiện đời sống của người lao động trong khu vực công, là điều kiện để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Về việc tinh giản biên chế, giai đoạn vừa qua, việc giảm biên chế là sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị vì “chưa bao giờ chúng ta làm được việc sắp xếp tổ chức bộ máy và giảm biên chế được như vậy”.

“Chúng ta giảm được 10,1% biên chế công chức, giảm 11,67% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ đó có thể nói chúng ta đã góp phần quan trọng vào việc tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giảm được số người hưởng lương từ ngân sách” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nội vụ cũng nhìn nhận giai đoạn vừa qua, đúng là có cào bằng và một mặt nào đó vẫn giảm theo hướng cơ học. Vì trong số giảm, tinh giản chỉ khoảng 22%, còn lại là nghỉ hưu. Thêm nữa, biên chế giao các đơn vị không tiếp tục sử dụng và tuyển nữa.

Quá trình cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện tinh giản thì bước đầu phải làm theo hướng cơ học, phải giao chỉ tiêu cho các đơn vị để thực hiện mục tiêu là giảm 10% vì nhiều năm trước đó không làm nổi đâu. Tuy nhiên sau khi có các nghị quyết của Trung ương, Bộ chính trị thì việc này đã làm được.

“Tôi cho rằng còn có những hạn chế, có cào bằng, có cơ học nhưng chúng ta đã đạt được mục tiêu này và đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của chúng ta” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bí thư Bình Định nói về '8 chữ vàng' phương châm quản lý

Bí thư Bình Định nói về '8 chữ vàng' phương châm quản lýLENS

(PLO)- Theo bí thư Tỉnh ủy Bình Định, tỉnh xác định phương châm chỉ đạo, điều hành theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá” với mục tiêu đến năm 2025 trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.