Đánh giá diễn biến chất lượng nước theo thủy triều

Theo đó, Công ty Thoát nước Đô thị TP sẽ thực hiện khảo sát, quan trắc nhiều vị trí trên hệ thống tuyến cống bao, giếng tách dòng, cống xả nước thải ở địa bàn quận 1, quận 5. Từ đó xác định các nguồn gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến hệ thống vi sinh xử lý nước của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (huyện Bình Chánh).

Dự kiến việc lấy mẫu nước sẽ được thực hiện vào tháng 7-2013. Tần suất quan trắc hai lần/ngày vào đợt triều cao và triều thấp nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước thải theo từng đợt triều và khoanh vùng các nguồn ô nhiễm nghiêm trọng (nếu có).

TRUNG THANH

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.