Đề xuất gỡ vướng cho doanh nghiệp khi đầu tư dự án

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM năm 2019. Đáng chú ý, trong văn bản, Sở này đã kiến nghị TP đã làm rõ một sự nhầm lẫn pháp luật phổ biến, dễ dẫn đến vướng mắc cho doanh nghiệp khi xin chủ trương đầu tư dự án.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng, hàng năm, Sở này đều rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các dự án phát triển nhà ở vào danh mục của Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020. Đây các dự án phát triển nhà ở đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, được ban hành kèm với Kế hoạch phát triển nhà ở năm năm.

Theo Sở Xây dựng, danh mục các dự án nhà ở đang triển khai thực hiện là để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực tế phát triển các dự án nhà ở của TP, là một trong các cơ sở để xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn TP trong từng giai đoạn 5 năm.

Còn với danh mục các dự án nhà ở dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020, là các dự án khả thi, để đánh giá dự kiến khả năng hoàn thành trong giai đoạn năm năm (2016-2020) so với chỉ tiêu phát triển nhà ở mà Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2025 đã đề ra.

Sở Xây dựng cho biết, danh mục này không phải là cơ sở để xem xét thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu cho các dự án trên địa bàn TP. Vì vậy, Sở Xây dựng báo cáo kiến nghị TP khi xem xét thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu cho các dự án thì không yêu cầu dự án phải có trong danh mục dự án phát triển nhà ở đính kèm Chương trình phát triển nhà ở hàng năm.

“Việc này sẽ không gây khó khăn cho doanh nghiệp khi xin chủ trương (hoặc điều chỉnh chủ trương), công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư (hoặc điều chỉnh chấp thuận đầu tư) để thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP”, Sở Xây dựng nêu.