Đến tuổi nghỉ hưu có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Tôi là một lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu và có một số thắc mắc sau: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi nghỉ hưu, đơn vị sẽ làm quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần. Người lao động sẽ nhận quyết định hưởng trợ cấp một lần để làm thủ tục BHXH một lần hoặc có thể dùng quyết định trợ cấp một lần này và đóng tiếp BHXH cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu có được hay không? Ngoài ra, người lao động đến tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Hoàng Mai (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Người lao động đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 20 năm nếu có nguyện vọng hưởng lương hưu thì liên hệ BHXH quận, huyện nơi cư trú để được đóng BHXH tự nguyện một lần nhưng không quá 120 tháng và đóng cho đủ 20 năm. Thủ tục là sổ BHXH không cần quyết định nghỉ việc của đơn vị.

Người lao động đến tuổi nghỉ hưu nếu có tham gia đóng BHXH thất nghiệp thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, BHXH sẽ không chi trả trùng lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, người lao động chỉ được lựa chọn một trong hai chế độ hưởng.