Theo Sở GTVT TP.HCMqua công tác kiểm tra, phản ánh của người tham gia giao thông, phương tiện truyền thông, Sở GTVT ghi nhận còn nhiều bất cập, tồn tại trong công tác tổ chức giao thông. Cụ thể là nhiều cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ theo phân cấp thực hiện không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức giao thông trên địa bàn TP, Sở GTVT đề nghị UBND các quận/huyện, ban quản lý các khu đô thị, các khu chế xuất... theo phân cấp quản lý đường bộ, khẩn trương rà soát và kịp thời khắc phục các bất cập trong công tác tổ chức giao thông; đảm bảo thực hiện đúng theo quy chuẩn về báo hiệu đường bộ, đặc biệt lưu ý đối với việc sử dụng biển báo cấm.

Sở GTVT đề nghị Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, tuần tra nếu phát hiện các sai phạm về tổ chức giao thông, kịp thời phản ánh đến các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ theo phân cấp hoặc kênh liên lạc của các tổ phản ứng nhanh, các đơn vị trực thuộc sở hoặc tổng đài tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng giao thông 1022...

Giao các khu Quản lý giao thông đô thị, trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Thanh tra Sở GTVT tăng cường rà soát và chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ để khắc phục kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông.