Từ 0 giờ ngày 11-4, tất cả xe tải, xe container ngoại tỉnh vào phải có giấy xác nhận mới được qua các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ. Từ 0 giờ ngày 12-4, xe tải, xe container của các chủ phương tiện Hải Phòng ra vào TP cũng phải có giấy xác nhận này.

Động thái này nhằm kiểm soát chặt chẽ đối với nhóm tài xế xe tải có nguy cơ ảnh hưởng tới hiệu quả phòng, chống dịch. Theo đó, TP Hải Phòng thực hiện cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải hàng hóa của TP cũng như phương tiện vận tải của tỉnh ngoài. Chỉ những phương tiện có giấy xác nhận mới được qua chốt kiểm soát cửa ngõ.

Xe tải phải có giấy xác nhận mới được ra vào Hải Phòng - ảnh 1
Xe tải ngoại tỉnh vào Hải Phòng từ 11-4 phải được cấp giấy xác nhận

Cụ thể, đối với phương tiện vận tải của doanh nghiệp, chủ phương tiện ở Hải Phòng muốn được cấp giấy xác nhận ra vào TP phải tổ chức cho lái, phụ xe ở tập trung (không về nhà).

UBND các quận, huyện thực hiện kiểm tra nếu đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch sẽ cấp xác nhận. Căn cứ vào xác nhận của quận huyện, CSGT sẽ cấp giấy ra vào TP cho phương tiện vận tải.

Từ ngày 10-4, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp “Giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa của Hải Phòng ra vào TP” tại 6 điểm gồm trụ sở Phòng CSGT và 5 đội trạm CSGT ở các cửa ngõ ra vào TP.

Theo thủ tục hướng dẫn của Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, các phương tiện vận tải muốn được cấp giấy chứng nhận ra vào phải có văn bản đề nghị của chủ phương tiện, có phê duyệt của UBND quận huyện cùng các giấy tờ liên quan phương tiện, người lái. Giấy xác nhận được lực lượng CSGT cấp một lần cho phương tiện đến hết 15-4.

Đối với các phương tiện vận tải ngoại tỉnh muốn vào Hải Phòng từ 0 giờ ngày 11-4 phải có giấy xác nhận. Các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ sẽ bố trí lực lượng cấp giấy xác nhận cho xe tải ngoại tỉnh. Giấy xác nhận được cấp cho từng lần vào, thể hiện rõ thời gian và địa điểm giao nhận hàng hóa.

Lái xe tải sau khi giao nhận hàng phải ra khỏi Hải Phòng trong ngày. Trường hợp phải ở lại qua đêm, TP khuyến khích ngủ trên xe tại khu vực giao hàng hoặc có thể đăng ký để lực lượng chức năng bố trí tại cơ sở tập trung cho lái, phụ xe. Khi xe tải ngoại tỉnh ra khỏi Hải Phòng, phải gửi lại các chốt kiểm soát giấy xác nhận đã được cấp khi vào.

Các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ thực hiện kiểm tra đối với lái, phụ xe tải ngoại tỉnh, nếu không chấp hành các quy định này sẽ không cấp giấy xác nhận cho vào TP cho lần tiếp theo.