Trình Quốc hội 2 dự án metro đội vốn tại TP.HCM
(PLO)- Bộ GTVT chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các nội dung liên quan đến kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Ngày 6-4, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về dự án đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 Bến Thành-Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành-Tham Lương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư. Bộ Kế hoạch và đầu tư chuẩn bị dự thảo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án nêu trên.

Trình Quốc hội 2 dự án metro đội vốn tại TP.HCM - ảnh 1
Hai dự án metro đang gặp khó khăn vì chưa được Quốc hội thông qua nguồn vốn. Ảnh: Internet

Ngoài ra, để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện báo cáo thẩm định trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư trước ngày 7-4. Bộ GTVT chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các nội dung liên quan đến kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời, gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư các hồ sơ liên quan đến báo cáo Quốc hội trước đây.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND TP.HCM gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư toàn bộ các tài liệu liên quan đến hai dự án nêu trên trước ngày 7-4.

Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và UBND TP.HCM xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội; thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-4.

Trước đó, UBND TP.HCM cho biết dự án Bến Thành - Suối Tiên được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2005 với tổng mức đầu tư ban đầu 17.000 tỉ đồng, đến năm 2010 được phê duyệt lại trên cơ sở điều chỉnh thiết kế cộng với sự thay đổi tỷ giá đồng yen,... nâng tổng mức đầu tư lên 47.000 tỉ đồng. Hiện dự án này đạt khoảng hơn 50% khối lượng và giải ngân đạt hơn 30% vốn.

Dự án Bến Thành - Tham Lương có tổng mức đầu tư thay đổi từ 26.000 tỉ đồng lên 48.000 tỉ đồng sau khi tính toán. Dự án hiện mới xây dựng tòa nhà điều hành.

VIẾT LONG