Em kiện anh vì bị nói ‘có tiền cho trai’

Em kiện anh vì bị nói ‘có tiền cho trai’

(PL)- Cho rằng anh trai đi rêu rao nói xấu mình “có tiền cho trai”, em gái khởi kiện đòi bồi thường tổng cộng gần 16 triệu đồng nhưng tòa chỉ chấp nhận 886.000 đồng.