Dứt khoát phải đổi mới mà không đổi màu

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của đất nước đã được tăng cường, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt... “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trong công cuộc phát triển đất nước, nhiều vấn đề mới phát sinh phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết; tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

Dứt khoát phải đổi mới mà không đổi màu ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Về công tác chuẩn bị cho đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác chuẩn bị đại hội phải được tiến hành một cách bài bản, kỹ lưỡng, cả về văn kiện và nhân sự. Trong đó, công tác xây dựng văn kiện mà báo cáo chính trị là trung tâm, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, phải kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng và định hướng phát triển của mỗi địa phương và cả nước.

Văn kiện là định hướng chính trị để làm chứ không phải chỉ để nói. Phải làm sao để sau này khi đại hội công bố ra, nhân dân thấy phấn khởi, tin tưởng vào đường lối của Đảng.

Tư tưởng chỉ đạo là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiên định và đổi mới; đổi mới nhưng vẫn kiên định mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Cần quán triệt tinh thần: Dứt khoát phải đổi mới, song đổi mới mà không xa rời những vấn đề có tính nguyên tắc, không chệch hướng, đổi màu; chủ động và tích cực hội nhập mà vẫn giữ vững bản sắc của dân tộc” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý.

Về công tác nhân sự, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải làm sao chọn được những người thật xứng đáng, chuẩn bị nhân sự không chỉ cho trung ương, mà còn ở tất cả các ngành, các cấp.

Công tác này cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc.

“Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, kéo bè kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính... Vào cấp ủy không phải để thăng tiến cho oai, cho sang, để vinh thân phì gia, mà là để cống hiến, hy sinh, vì dân, vì nước” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.