Hưng Yên:Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và lịch sử Phố Hiến

Ngày 25-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Chủ đề lần này của Đại hội Đảng bộ Hưng Yên là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”.

Hưng Yên:Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và lịch sử Phố Hiến ảnh 1
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên làm lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt và sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Cùng đó là nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Hưng Yên phải đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ luật đảng…

Hưng Yên:Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và lịch sử Phố Hiến ảnh 2
Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

“Hưng Yên cần tập trung lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng; quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và thương mại dịch vụ, cần quan tâm hơn để tăng dần tỉ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ; hình thành các điểm du lịch sinh thái gắn với du lịch tâm linh, lịch sử, văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và lịch sử Phố Hiến.

Đồng thời với việc tập trung phát triển kinh tế, Hưng Yên cần phải chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao dân trí; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ và các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…

"Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống", Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Theo chương trình, chiều nay Đại hội sẽ bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thông qua kết quả bầu cử; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

Theo Chinhphu.vn