Từ khóa:

#hướng dẫn viên
Tìm thấy 65 kết quả
Xu thế hướng dẫn viên du lịch ảo

Xu thế hướng dẫn viên du lịch ảo

(PLO)- Sử dụng ứng dụng hướng dẫn viên ảo là xu thế chung của thế giới, thế nhưng theo đánh giá rất khó để thay thế hướng dẫn viên thật.