“Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất và là thị trường lớn thứ hai của Heineken trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Heineken đầu tư về con người, chương trình huấn luyện đào tạo, thương hiệu và đầu tư dành cho các nhà máy là chính”.

Về câu hỏi “liệu Heineken có ý định chuyển sang 100% vốn nước ngoài như nhiều công ty khác?”, ông Frans Eusman cho biết: Tại Việt Nam, Satra (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, đơn vị liên doanh với Heineken) có tiềm lực lớn. “Trong 25 năm qua hai bên thấu hiểu lẫn nhau và đạt được thành công như ngày nay thì không có lý do gì phải xem xét lại mô hình kinh doanh này. Thời gian tới hai bên vẫn giữ mối quan hệ đối tác như hiện tại” - ông cam kết.