Đó là một trong những điểm nhấn trong dự thảo Luật Quy hoạch được Bộ KH&ĐT công bố trong cuộc họp báo chiều 10-7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết việc xóa quy hoạch và thay bằng các công cụ quản lý sẽ phù hợp với thông lệ, tập quán quốc tế, không gây cản trở khi hàng hóa Việt Nam cạnh tranh với hàng hóa thế giới trong bối cảnh nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí cho các hoạt động quy hoạch.

Ông Đông cũng cho rằng thời gian qua công tác quy hoạch bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Chẳng hạn, nhiều quy hoạch được lập nhưng chất lượng quy hoạch thấp; quy hoạch thiếu gắn kết, không thống nhất và còn nhiều chồng chéo làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực đất nước…

TRÀ PHƯƠNG