Tại đây, cổ đông chấp nhận cho nhà đầu tư nước ngoàiTập đoàn CJ CheilJedang của Hàn Quốc mua lại cổ phần của một số cổ đông lớn khác để trở thành đối tác chiến lược.

Cụ thể, Cầu Tre cho phép CJ CheilJedang nhận chuyển nhượng cổ phần từ ba cổ đông là Transwell Enterprises Limited, Quỹ đầu tư Việt Nam và Tổng Công ty Sông Đà. Tổng cổ phần chuyển nhượng khoảng hơn 47,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bằng phương thức thỏa thuận, không thông qua chào mua công khai.

Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT Cầu Tre, cho biết với sự hợp tác của Tập đoàn CheilJedang sẽ góp phần thúc đẩy công ty phát triển và phấn đấu trở thành công ty chế biến thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.