(PL)- Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ngày 25-6 về tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sáu tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân của sự chậm trễ này một phần do chính sách ban hành là một quá trình hoàn thiện. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương, DNNN định kỳ hằng tháng phải báo cáo với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tái cơ cấu.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 23-6, các DN đã thoái vốn nhà nước 7.522 tỉ đồng, thu về 11.161 tỉ đồng. Các đơn vị thoái vốn tốt như Viettel, VNPT, EVN…

TRÀ PHƯƠNG