Trả tiền điện, nước, rác… qua mạng
(PL)- Ngày 16-10, Bộ Công Thương công bố dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.

 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người; 60% cập nhật thường xuyên thông tin giới thiệu và bán sản phẩm của doanh nghiệp trên Internet; 80% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử trên Internet hoặc trên nền tảng di động; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng thương mại điện tử...

Để đạt mục tiêu 70% dịch vụ điện, nước, viễn thông... thanh toán qua mạng, kế hoạch trên yêu cầu các bộ, ngành cùng nhau ban hành chính sách thúc đẩy các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, môi trường chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử.

QUỲNH NHƯ