(PL)- Theo Tổng cục Hải quan, kết quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ bảy tháng đầu năm 2019 khả quan. 

Theo đó, so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng túi xách, , va ly, , ô dù tăng 10,6%, tương đương tăng 206 triệu USD; mặt hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 6,5%, tương đương tăng trên 50 triệu USD; mặt hàng gốm, sứ tăng 4,6%, tức trên 13 triệu USD; mặt hàng mây tre cói thảm tăng 39,9%, tương đương tăng 76 triệu USD. Cộng kim ngạch của bốn nhóm mặt hàng trên đạt 3,536 tỉ USD, tăng 10,8%, cao hơn tốc độ tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Thị trường xuất khẩu hàng thủ công của Việt Nam tập trung chủ yếu vào Mỹ chiếm trên 1/3, EU chiếm trên 1/5, Nhật Bản chiếm trên 1/10, còn lại là Trung Quốc, Hàn Quốc và một số thị trường khác. Nếu kể cả xuất khẩu tại chỗ thông qua việc chi tiêu mua sắm của khách quốc tế tương đương với khoảng 1 tỉ USD trong bảy tháng qua thì quy mô xuất khẩu hàng thủ công còn lớn hơn nữa.

Đáng chú ý là tăng trưởng các mặt hàng này thường không dẫn đến nhập siêu hay phụ thuộc vào nước ngoài.

PV