Sông Đuống đang có diễn biến 'lạ'
(PLO)- Đã có sự thay đổi về ban điều hành tại Công ty nước mặt sông Đuống. Theo đó, bà Đỗ Thị Kim Liên rời vị trí tổng giám đốc và chỉ còn giữ chiếc ghế chủ tịch HĐQT tại công ty này.
Người thay bà Liên ở vị trí tổng giám đốc là ông Tạ Đức Hoàng. Theo thông tin mà phóng viên nắm được, việc thay đổi vị trí diễn ra từ ngày 4-11. Nguyên nhân là do bà Liên đảm trách quá nhiều công việc của Tập đoàn Aqua One, công ty bảo hiểm nên giao lại vị trí này cho ông Hoàng phụ trách.
Thực tế, ông Tạ Đức Hoàng chẳng phải người mới mà là giám đốc điều hành Tập đoàn Aqua One.
Hiện nay, HĐQT của sông Đuống có 10 thành viên tham gia theo tỉ lệ góp vốn và chỉ có ba người Thái Lan trong HĐQT này.
Thời gian vừa qua, sông Đuống liên quan đến một loạt các thông tin như giá nước bán quá cao, sự thay đổi về cổ đông, lãi vay chiếm khá nhiều trong giá thành nước...
Phương Minh